Εκδήλωση: Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Έρευνα και την Εκπαίδευση: Κριτική Αποτίμηση της Ελληνικής Εμπειρίας

Εκδήλωση: Οι Κοινωνικές Επιστήμες στην Έρευνα και την Εκπαίδευση: Κριτική Αποτίμηση της Ελληνικής Εμπειρίας

Η Πρύτανις και Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστήμιου Χριστίνα Κουλούρη, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εγκαινιάσει την δημόσια συζήτηση σχετικά με: τη θέση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών σήμερα στα ελληνικά Πανεπιστήμια, τη διδασκαλία των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σχέση με την αγορά εργασίας, τις διεθνείς διαστάσεις των προβλημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση της έρευνας και την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου. Πρόκειται για μια συζήτηση που χρειαζόταν ιδιαίτερα στην εποχή μας. Μια εποχή που βλέπουμε τις επιστήμες που προσπαθούν να κατανοήσουν την καρδιά της κοινωνίας, τον άνθρωπο, να υποτιμούνται και να βρίσκονται σε έναν ιδιότυπο διωγμό. Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι αυτού του διωγμού και ποια η μεγάλη αξία των Κοινωνικών Επιστημών για τον κόσμο μας; Ερωτήσεις που ενδιαφέρουν όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως Σχολής και κλάδου.

Η διαδικτυακή συζήτηση θα γίνει μέσω  του MS Teams αυτή την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου, στις 18:00 το απόγευμα. Μετέχουν οι Κοσμήτορες Σχολών Κοινωνικών Επιστημών από πέντε πανεπιστήμια και συντονίζει η Πρύτανις του Παντείου.

Θα μιλήσουν:

Ευάγγελος Δρυμπέτας, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νίκος Ναγόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Παναγής, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Για να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα συζήτηση συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDMxYmRkNTctNTg0Yi00YzQ0LWExNjEtMmRlM2Y0MjVkMDJl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e5ce5d09-afd3-4eb4-93eb-dc45f66c8545%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e3a59a67-db8c-4c48-92a3-64c036f9d00a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&fbclid=IwAR05FAcqyWP5NeawmsgtmX3taac9pceRZhsm8Nqo4BuXdJtpdk9qea54Irw

Η επίσημη πρόσκληση της Παντείου: