Νέα επιδημιολογική έρευνα από το Ε.Κ.Π.Α.

Του Μανώλη Θεοχάρη, πρώην συντάκτη μας

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του άρθρου, μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα επιδημιολογική έρευνα για το νέο κορωνοϊό Covid-19, θα διεξαχθεί από ομάδα ερευνητών που προέρχονται από διάφορα τμήματα του Ε.Κ.Π.Α. (Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Πληροφορικής και Γεωλογίας), αλλά και με συμμετοχή από το ελληνικό ινστιτούτο Pasteur. Η μελέτη αυτή θα διεξαχθεί στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου (εργαζόμενους και φοιτητές) εθελοντικά. Κατά την έρευνα αυτή θα ελεγχθεί το αίμα 5.000 εθελοντών για την παρουσία ή απουσία αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού. Σκοπός αποτελεί να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τον βαθμό ανάπτυξης αντισωμάτων στον πληθυσμό της χώρας. Συμπερασματικά, η εν λόγω έρευνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον αφού όλοι γνωρίζουμε τα σενάρια για 2ο κύμα της πανδημίας. Εγώ θέλω να προτρέψω όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας να δηλώσουν συμμετοχή υποβάλλοντας αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο, καθότι με μια τόσο απλή πράξη, να δώσεις αίμα δηλαδή, μπορεί να βοηθήσεις συνανθρώπους σου να προστατευθούν από τον ιό.

https://antisomata.cce.uoa.gr/session/register

+ posts