Προκήρυξη 13 Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Παν.)

Προκήρυξη 13 Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ (Γεωπονικό Παν.)

Το τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αναζητά υποψήφιους διδάκτορες, χωρίς χρηματική αμοιβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

 1. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πελατοκεντρικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
 2. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακά υπολογιστικά συστήματα αναδιοργάνωσης εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας».
 3. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά συστήματα εκπαίδευσης στελεχιακού δυναμικού εταιρειών εφοδιαστικής αλυσίδας».
 4. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αλυσίδα αξίας στον κλάδο της αλιείας».
 5. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική αξία (societal value) του κλάδου της αλιείας και συμβολή στην ανάπτυξη».
 6. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αλιευτικός τουρισμός και βιωσιμότητα».
 7. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Καινοτομία και Επίδοση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα».
 8. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Κρίσεων στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα».
 9. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κυκλική οικονομία και ανθεκτικές αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες».
 10. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα εργασιακής ζωής στην Εφοδιαστική αλυσίδα».
 11. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητήρες περιβαλλοντικών παραμέτρων στο κλάδο της αγροδιατροφής»
 12. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους»
 13. Μία (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές blockchain στον κλάδο της αγροδιατροφής»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 5 Απριλίου 2022 μέχρι και 26 Απριλίου 2022 (και ώρα  15:00), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (website: agribusiness.aua.gr/ , e-mail: digese_19@aua.gr).

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Τριβέλλας, Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων &
Συστημάτων Εφοδιασμού
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

+ posts