Συνέντευξη Τύπου για το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών

Συνέντευξη Τύπου για το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών

Οι υπογράφοντες, που ιδρύουμε το Δίκτυο Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών (https://foititikoskosmos.gr/ΔίκτυοΥπεράσπισηςδημοκρατικώνελευθεριών), σας καλούμε στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουμε την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 ώρα 12:00 στον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Add52278c0d8d49c7bd87d1a8edea5800@thread.tacv2/1616939615006?context=%7b 

(Θα μεταδοθεί αργότερα από το youtube στο κανάλι του Δικτύου Υπεράσπισης Δημοκρατικών Ελευθεριών) 

Στη συνέντευξη έχουν κληθεί να παρέμβουν η Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, η Πρωτοβουλία Kαλλιτεχνών για τα Δημοκρατικά Δικαιώματα ενάντια στον Αυταρχισμό και η Πρωτοβουλία Εργαζομένων και Συνδικαλιστών ενάντια στον Αυταρχισμό, την Καταστολή και το Αστυνομικό Κράτος. 

+ posts