Σύνοδος Κορυφής-Μεταναστευτικό: τέλος εργαλειοποίησης, αύξηση συνεργασίας

Σύνοδος Κορυφής-Μεταναστευτικό: τέλος εργαλειοποίησης, αύξηση συνεργασίας

Στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των κρατών-μελών της Ε.Ε. συζητήθηκε έντονα και το μεταναστευτικό ζήτημα, με τη συζήτηση να καταλήγει στην παύση της εργαλειοποίησης των μεταναστών από τρίτες χώρες (βλ. Τουρκία) και την ανάγκη θεσμικής και χρηματικής στήριξης των χωρών υποδοχής (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία).

Αποφασίστηκε να υπάρξουν ταχύρρυθμες εργασίες προκειμένου να υπάρξουν αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης εκείνων που εμπλέκονται σε παράνομη εμπορία και λαθρεμπορία ανθρώπων και μεταναστών σε σχέση με την είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στο πιο φιλόδοξο πλέον πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε., υπογραμμίζεται η ανάγκη να υπάρξει συνεργασία και κοινή πολιτική επιστροφών των μεταναστών στις χώρες προέλευσης, ιδιαίτερα με εκείνες που διαφυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Οι δράσεις και κινητοποιήσεις αναμένονται να είναι άμεσες και τα αποτελέσματα θα φανούν σε λίγο καιρό.