Το εργαστήριο ψυχογλωσσολογίας και νευρογλωσσολογίας μελετά την οφθαλμοκίνηση

Το εργαστήριο ψυχογλωσσολογίας και νευρογλωσσολογίας μελετά την οφθαλμοκίνηση

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας αναζητά εθελοντές να συμμετέχουν σε έρευνα για το πώς ο ομιλητής κατανοεί τη γλώσσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα [ερευνητικό έργο “Language and Executive Function Intervention Strategies in Language Disorders (LEFIELD)” (αριθμός έργου ΕΛΙΔΕΚ 16322)].

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πειράματα οφθαλμοκίνησης, στα οποία καταγράφεται και ερευνάται η οφθαλμική κίνηση κατά την ανάγνωση. 

Αναζητούνται μονόγλωσσοι, φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, χωρίς ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών. Η πειραματική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε 3 συναντήσεις διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία, στο Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας, 6ος όροφος, αίθουσα 624, Φιλοσοφική Σχολή. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη δήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους στο:

Email: psychoneurolinglab@phil.uoa.gr

Τηλέφωνο: 2107277782, 6984507477

+ posts