Φωτοσύνθεση

Του Μανώλη Θεοχάρη, πρώην συντάκτη μας

Mια λέξη που όλοι έχουμε ακούσει, μα πολύ λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Μέσω αυτής, μπορεί και επιβιώνει ο πληθυσμός όλων των ζωντανών οργανισμών και άρα χωρίς αυτή -πιθανότατα- εμείς δεν θα ζούσαμε. Τι είναι όμως η φωτοσύνθεση;

Κατά τη φωτοσύνθεση τα φύλλα, με τη βοήθεια της χλωροφύλλης, χρησιμοποιούν νερό (H2O), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), και φως για να παράγουν γλυκόζη. Ε, και γιατί αυτό είναι τόσο χρήσιμο; Όλοι οι οργανισμοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια, π.χ. εμείς για να αναπνεύσουμε ή για να σκεφτούμε απαιτείται ενέργεια. «Ναι, αλλά η ενέργεια δεν χάνεται» θα μου πείτε. Ναι, αλλά αλλάζει μορφές με διάφορους τρόπους, όπως με το τρέξιμο, κατά το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε θερμότητα και να περάσει πλέον στο περιβάλλον. Επομένως εμείς θα πρέπει να καταναλώνουμε διαρκώς ενέργεια, κάτι το οποίο κάνουμε μέσω της τροφής. Εδώ είναι που έρχεται και κολλάει το φως με τη φωτοσύνθεση. Τι είναι το φως; Το φως αποτελεί μια στοιχειώδη μορφή ενέργειας. Ε, άρα γιατί δεν παίρνουμε απευθείας ενέργεια από το φως του ήλιου; Γιατί για τους ζωικούς οργανισμούς, δεν αποτελεί μια άμεσα αξιοποιήσιμη πηγή ενέργειας, δεν έχουμε τα κατάλληλα χημικά «εργαλεία» για να το κάνουμε αυτό. Τα έχουν όμως τα φυτά και μετατρέπουν την ενέργεια του φωτός σε αξιοποιήσιμη μορφή ενέργειας. Πώς; Μέσω της αντίδρασης της φωτοσύνθεσης:

6CO2+6H2O → C6H12O6 ++ O2

Στη Χημεία, όταν λαμβάνει χώρα μια χημική αντίδραση, συνήθως τα προϊόντα και τα αντιδρώντα έχουν διαφορετική ποσοτικά ενέργεια. Έτσι λοιπόν σε αυτή την αντίδραση απορροφάται ενέργεια από το φως και αποθηκεύεται στα προϊόντα της αντίδρασης και συγκεκριμένα στη γλυκόζη (C6H12O6 ). Η γλυκόζη μπορεί να λάβει μέρος σε μεταβολικές διεργασίες των ζωντανών οργανισμών, τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών, και έτσι να καταστήσει την αποθηκευμένη σε αυτήν ενέργεια αξιοποιήσιμη στους οργανισμούς.

Βλέπουμε λοιπόν, πόσο σημαντική κρίνεται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης, η οποία μπορεί να γίνει μόνο από φυτικούς οργανισμούς. Συνεπώς, ο σεβασμός και η προστασία της παγκόσμιας χλωρίδας είναι πολύ σημαντική για την διατήρηση της ζωής. Αυτός είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ευλαβικά προς το περιβάλλον και να μεριμνούμε για την προστασία του.

+ posts