Η αξία ύπαρξης Επιτροπών Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Οι Επιτροπές Ηθικής και Δεονοτλογίας της Έρευνας σκοπεύουν στο να διασφαλίσουν τον ηθικό χαρακτήρα διεξαγωγής των ερευνητικών έργων. Ωστόσο, η εξισορρόπηση των υποχρεώσεων προς τους

Continue Reading