Παγκόσμια διάκριση για το Πάντειο

Παγκόσμια διάκριση για το Πάντειο

Ο διεθνής φορέας κατάταξης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων TimesHigherEducation δημοσίευσε τα αποτελέσματά του για το 2023 για την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων, με τον τίτλο “THE UniversityImpactRankings”. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους-δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην κατάταξη συμμετείχαν 11 πανεπιστήμια από την Ελλάδα μεταξύ 1591 πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.  

Τον Οκτώβριο 2022 το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετείχε για  πρώτη φορά στη συγκεκριμένη κατάταξη και αξιολογήθηκε, σε 2 από τους 17 στόχους, SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση και SDG5: Ισότητα των φύλων.

Εξαιρετική ήταν η επίδοση του Πάντειου Πανεπιστημίου στο στόχο 4, που αφορά στην ποιοτική εκπαίδευση, καθώς κατατάχθηκε ανάμεσα στις θέσεις 101-200 μεταξύ των 1.304 Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην κατάταξη του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και στην 4η θέση μεταξύ των 11 ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετείχαν.

Πολύ σημαντική επίσης ήταν η επίδοση του Ιδρύματος στον στόχο 5 που αφορά στην ισότητα των φύλων, που κατατάσσεται στις θέσεις 201-300 μεταξύ των 1.081 Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην κατάταξη του συγκεκριμένου τομέα, ενώ είναι και πάλι στην 4η θέση μεταξύ των 11 ελληνικών πανεπιστημίων που συμμετείχαν.

Η συγκεκριμένη επιτυχία του Παντείου Πανεπιστημίου είναι ξεχωριστή και έχει ιδιαίτερη σημασία, αφενός διότι το Ίδρυμα για πρώτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ανάμεσα στα 101-200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως σε μία κατάταξη, αφετέρου διότι αναδεικνύονται στην πράξη οι προσπάθειες του Ιδρύματος για ένα ανθρωποκεντρικό πανεπιστήμιο που σέβεται την διαφορετικότητα, επιδιώκει την ισότητα και δημιουργεί και καινοτομεί συνεχώς.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και στους 2 δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους αξιολογήθηκε το Πανεπιστήμιό μας, καθώς και στοιχεία που αφορούν τη μεθοδολογία και τα κριτήρια της Κατάταξης.

α/αSDGsΠεριγραφή στόχουΘέση ΠαντείουΒαθμολογία ΠαντείουΑριθμός πανεπιστημίων
1SDG4: Ποιοτική ΕκπαίδευσηΑποτιμά τη συμβολή των πανεπιστημίων στην προσχολική εκπαίδευση (μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για δασκάλους) και τη διά βίου μάθηση της κοινωνίας, την παιδαγωγική τους έρευνα και τη δέσμευσή τους για εκπαίδευση που οδηγεί σε κοινωνική ένταξη.101-20066.6 – 73.0 /1001304
2SDG5: Ισότητα των φύλων  Μετρά την έρευνα των πανεπιστημίων σχετικά με τη μελέτη του φύλου, τις πολιτικές τους για την ισότητα των φύλων και τη δέσμευσή τους να προσλάβουν και να προωθήσουν τις γυναίκες201-30056.1 – 61.4 /1001081
Πίνακας 1: Η θέση του Παντείου Πανεπιστημίου σύμφωνα με την ΤΗΕ στους επιμέρους δείκτες – στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ για το 2023.

Πηγή: TimeHigherEducation

Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs – Sustainable Development Goals), αναλύονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο και είναι οι εξής:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να θέσει στον φορέα κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στα Αγγλικά (εκθέσεις, κείμενα πολιτικών και διαδικασιών, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα κ.ά.) που να αποδεικνύουν τις προσπάθειές του για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

+ posts