Η Διαφορετικότητα-απειλή στο διεθνές κατεστημένο (;)

Όλοι γνωρίζουμε, πιστεύω, πολιτικοποιημένοι και μη, ότι ζούμε σε έναν καπιταλιστικό κόσμο. Είναι μία σκληρή πραγματικότητα (ΔΕΝ είναι ζήτημα πολιτικής διαπραγμάτευσης). Ό,τι απορρέει από αυτό

Continue Reading