Κυρία Υπουργέ, με το υπόλοιπο νομοθετικό πλαίσιο τι κάνουμε;

Τα μελήματα του χαρτοφυλακίου της Παιδείας κάθε χρόνο στα τέλη του Ιουλίου είναι συγκεκριμένα. Μερικά από αυτά συνίστανται στην έκδοση των βάσεων των σχολών, την

Continue Reading