Συγκινήσεις που μας κινούν μέσα σε μια συνθήκη ακινησίας

Ένας χρόνος που η κανονικότητα και τα αυτονόητα έχουν σταματήσει να κυλούν, και τώρα είναι που ο καθένας μας ίσως να αναρωτιέται ενδόμυχα τι είναι

Continue Reading