Η νοσταλγία μιας φοιτητικής ζωής που δεν πρόλαβε να αρχίσει

Η ζωή περνάει από μπροστά μου: γεγονότα, συμβάντα, πράγματα, καταστάσεις, άλλα αθόρυβα, άλλα αποκρουστικά ηχηρά περνούν και παίρνουν  την δροσιά μιας ζωής που από μικρή

Continue Reading