Σύγκλητος Παντείου: Απαιτεί επιστροφή στα δια ζώσης και δυναμικό Όχι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η Σύγκλητος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών διαπιστώνει με εύλογη αγωνία την υποβάθμιση της ποιότητας της διδακτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και την

Continue Reading