1821-2021: Ας καταρρίψουμε μερικούς μύθους των 200 χρόνων Ανεξαρτησίας (part 1)

1821,1921 και πλέον φτάσαμε και στα 200 χρόνια Ανεξαρτησίας και Ελευθερίας. 2021… το σωτήριον έτος… και τι έτος. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα από την

Continue Reading