Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ταξιδεύει την ελληνική σημαία στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

Τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης θα τιμήσουν με συμβολικό και πρωτοπόρο τρόπο σειρά ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, τα επιμέρους ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που

Continue Reading